Editia a XI-a, 22 Iunie 2024

Modurile în care sistemele umane afectează mediul au, de asemenea, implicații profunde pentru justiția socială. Acest lucru este evident mai ales în domeniul gestionării deșeurilor.

Generarea și eliminarea deșeurilor au consecințe profunde asupra comunităților umane și a planetei pe care o numim acasă. De la degradarea mediului la povara disproporționată purtată de comunitățile marginalizate, impactul deșeurilor subliniază urgența abordării justiției climatice. Adoptarea principiilor zero deșeuri oferă o cale de reducere a amprentei ecologice și un instrument puternic pentru avansarea justiției pentru oameni și planetă.

Înțelegerea Principiilor Zero Deșeuri

Zero deșeuri nu este un concept simplu. Este o abordare cuprinzătoare care contestă paradigma lineară de gestionare a deșeurilor și îmbrățișează principiile sustenabilității, eficienței resurselor și echității sociale. Aceasta depășește modelul tradițional linear de „a lua, a face și a elimina” și, în schimb, promovează o economie circulară în care resursele sunt valorificate și menținute în uz cât mai mult posibil.

REDUCEREA DEȘEURILOR

La baza acesteia este principiul reducerii deșeurilor. În loc să se bazeze pe produsele de unică folosință, zero deșeuri își propune să minimizeze generarea deșeurilor la sursă. Acest lucru implică repensarea modelelor noastre de consum, promovarea deciziilor de cumpărare conștiente și adoptarea unei culturi a reutilizării și reparării.

Prin reducerea cererii de produse noi și minimizarea extracției de resurse naturale, zero deșeuri diminuează impactul mediului al extracției de resurse, care afectează în mod disproporționat comunitățile marginalizate, în timp ce promovează o distribuție mai sustenabilă și echitabilă a resurselor.

REUTILIZAREA

În loc să trateze obiectele ca fiind de unică folosință, principiile zero deșeuri încurajează o trecere către o economie circulară, în care materialele sunt menținute în circulație cât mai mult posibil.

Acest lucru implică repararea, refolosirea și partajarea obiectelor, precum și sprijinirea afacerilor și inițiativelor care prioritizează produsele durabile și reutilizabile.

Prin prelungirea duratei de viață a mărfurilor de toate tipurile, putem reduce deșeurile într-o scară mare și putem opri unele dintre degradările mediului asociate cu acestea.

RECICLAREA ȘI COMPOSTAREA

Reciclarea și compostarea sunt, de asemenea, părți integrale ale cadrului zero deșeuri.

Reciclarea transformă materialele deșeuri în resurse valoroase, reducând necesitatea extracției de materii prime și conservând energia. Compostarea, pe de altă parte, permite ca deșeurile organice să fie returnate în sol sub formă de îngrășăminte. Acest lucru închide cercul de eliminare și promovează practicile agricole regenerative.

Prin maximizarea eforturilor de reciclare și compostare, zero deșeuri minimizează cantitatea de deșeuri trimise la depozitele de gunoi sau incineratoare, care sunt amplasate în mod disproporționat în apropierea comunităților sărace și a comunităților de culoare.

Intersecția dintre Zero Deșeuri și Justiția Socială

Principiile zero deșeuri se intersectează profund cu justiția socială, oferind un cadru care promovează echitatea atât pentru oameni, cât și pentru planetă. Prin abordarea inechităților sistemice încorporate în sistemele noastre actuale de gestionare a deșeurilor, putem promova abordări inclusiv și conduse de comunitate pentru a promova justiția mediului înconjurător.

Una dintre modalitățile cheie în care putem face acest lucru este prin contestarea povățuirii disproporționate a deșeurilor asupra comunităților marginalizate. În trecut, facilitățile deșeurilor precum depozitele de gunoi și incineratoarele au fost plasate în mod copleșitor în cartierele cu venituri reduse și comunitățile de culoare.

Comunitățile marginalizate suportă adesea povara disproporționată a deșeurilor din cauza accesului lor limitat la resurse politice și economice, în timp ce comunitățile predominant albe și bogate își pot folosi resursele pentru a se asigura că depozitele de gunoi și incineratoarele sunt plasate departe de propriile lor cartiere.

Aceasta este una dintre manifestările „rasismului mediului înconjurător” care perpetuează inegalitățile sistemice pe baza raselor și claselor, asigurându-se că comunitățile sărace și comunitățile de culoare suportă povara riscurilor de sănătate asociate și a degradării mediului înconjurător.

Pentru a asigura participarea comunitară semnificativă în procesele decizionale referitoare la sistemele de gestionare a deșeurilor, este imperativ să se realizeze o schimbare transformațională în sistemele noastre politice și economice. Acest lucru implică promovarea unor structuri echitabile care pun în centrul atenției vocile celor mai afectați de impacturile negative ale sistemelor noastre actuale de gestionare a deșeurilor, permițându-le să modeleze și să susțină activ soluții care se aliniază cu ecosistemele și comunitățile lor locale.

Practici noi în privința zero deșeuri au, de asemenea, potențialul de a crea oportunități economice în aceleași comunități.

Dacă ne putem concentra pe sisteme locale de reciclare și compostare, putem stimula dezvoltarea industriei verzi și a antreprenoriatului local. Acest lucru poate duce la crearea de noi locuri de muncă și la dezvoltarea de abilități în cadrul comunităților, ceea ce poate fi extrem de benefic în zonele care au întâmpinat istoric dezavantaje economice.

Zero deșeuri poate contribui la eforturile globale de combatere a schimbărilor climatice, care afectează, de asemenea, în mod disproporționat comunitățile marginalizate. Zero deșeuri poate reduce în mod direct emisiile de gaze cu efect de seră și poate conserva resursele.

Strategii de Zero Deșeuri pentru o Lume Echitabilă și Sustenabilă

Există mai multe strategii importante care pot duce la zero deșeuri și la o lume mai sustenabilă. Acestea includ:

EDUCAREA COMUNITĂȚILOR

În centrul strategiilor sustenabile pentru o lume mai echitabilă este să ne adresăm și să educăm comunitățile despre principiile zero deșeuri. Campaniile de conștientizare sunt importante pentru a împuternici indivizii și comunitățile să adopte practici mai sustenabile.

INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA DE RECICLARE ȘI COMPOSTARE

Este, de asemenea, extrem de important ca guvernele, corporațiile și comunitățile să investească în infrastructura zero deșeuri. Aceasta include programe eficiente de reciclare și compostare care permit recuperarea materialelor valoroase, le direcționează de la depozitele de gunoi și reduc necesitatea extracției de resurse.

ÎMBRĂȚAREA UNEI ECONOMII CIRCULARE

O economie circulară înseamnă menținerea materialelor în circulație cât mai mult posibil și evitarea aruncării lucrurilor care pot fi reutilizate sau reparate. Prin proiectarea produselor destinate reciclării și reutilizării, putem asigura că resursele sunt utilizate continuu în cel mai bun mod posibil.

REDUCEREA DEȘEURILOR LA SURSĂ

Reducerea deșeurilor la sursă înseamnă schimbarea mentalității lumii de la consum și către achiziții conștiente. Implică optarea pentru produse mai durabile, reutilizabile și reparabile pentru a minimiza crearea de deșeuri, precum și cererea de extracție a resurselor.

Reducerea Deșeurilor Poate Susține Obiectivele Sociale, Scăzând Inechitățile

Reduzerea deșeurilor este adesea percepută exclusiv ca o problemă de mediu, dar impactul său se extinde mult dincolo de sfera sustenabilității. Prin reducerea deșeurilor, putem face, de asemenea, progrese semnificative în atingerea obiectivelor de justiție socială și în scăderea inechităților în cadrul comunităților noastre. Conexiunea dintre reducerea deșeurilor și echitatea socială stă în potențialul transformativ al abordării acestor injustiții sistemice care stau la baza întregului model de generare și eliminare a deșeurilor.

SURSA:

https://blog.pachamama.org/how-zero-waste-advances-justice-for-people-and-planet?utm_campaign=2024%20Blog%20and%20Social&utm_content=283962276&utm_medium=social&utm_source=facebook&hss_channel=fbp-48485058304