Editia a XI-a, 22 Iunie 2024

Cultura

ROIȘIA MONTANĂ MARATHON este un eveniment ce promovează valorile zonei: tradiții, ecoturism, ecologie, patrimoniul cultural. În cadrul acestui maraton vin anual mai multe formații și interpreți din România și străinătate, printre care Florin Ștefan Band, Magda Pușkaș, trupa Blue Velvet, Johnny King, Rareș Andrei Păuna și Bianca Lupșă având o audiență cuprinsă între 500 și 1000 de participanți.

Acest eveniment oferă participanților și tururi ghidate ale obiectivelor turistice specifice Roșiei Montane: tur al Monumentelor Naturale din Roșia Montană alături de Călin Caproș, vice-președinte al Asociației Alburnus Maior, turul Bisericilor și tururi de mină prin care turiștii pot vizita Galeriile Romane, cele mai lungi galerii din Europa. Acestea au fost incluse în Patrimoniul UNESCO în iulie 2021.

Roșia Montană este o localitate răspândită pe versanții văii Roșiei, nume căpătat datorită culorii roșiatice a apei din cauza conținutului ridicat în oxizi de fier. Situată la o altitudine de aproximativ 800 m, în valea Roșiei se îmbină culmile domoale ale dealurilor premontane cu masivele muntoase înalte pe care se mai pot vedea urme ale exploatării îndelungate.

O caracteristică unică a peisajului este prezența nenumăratelor lacuri artificiale numite „tăuri”. Aceste lacuri au fost create inițial pentru a folosi activității miniere iar astăzi folosesc în scopuri de agrement. Există în această localitate peste 105 tăuri, lacuri sau stăvilare (Țarina, Tăul cel Mare, Anghel, Brazi, Corna etc.) rezultat al activității miniere.
În apropierea Roșiei Montane se află două formațiuni geologice unice declarate monumente ale naturii: Piatra Corbului și Piatra Despicată. Piatra Corbului este situată pe Dealul Cârnic la o altitudine de aproximativ 950 m iar Piatra Despicată se află între Dealul Cârnic și Dealul Cetății.

Obiective

Dealul Cetății este probabil cea mai importantă mărturie istorică, aici putând încă fi observate galeriile și puțurile din fostele mine romane. Se află la aproximativ o jumătate de oră de mers din centrul comunei. Aici s-au găsit 25 de table cerate care atestă existența milenară a oamenilor în aceste locuri. Cea mai importantă este placa nr. XVIII, singura pe care este trecută data 6 ianuarie 131 d.C. și denumirea de Alburnus Maior.

Cetatea Alburnus Maior se află pe Dealul Cetății în apropierea fostelor exploatări romane și a reprezentat punctul de apărare al localității și ale exploatărilor aurifere.

Muzeul Mineritului se află în apropierea fostei exploatări miniere. Aici pot fi vizitate fostele galerii romane, formate din tuneluri lungi de zeci de kilometri, pot fi văzute monumente istorice și unelte pentru minerit, găsite de arheologi în ruinele fostului oraș, și construcțiile folosite pentru separarea aurului de piatră, numite „șteampuri”. Acestea erau alimentate de lacuri artificiale de acumulare numite „tăuri”.

Casele vechi din secolele XVIII-XIX (monumente de arhitectură populară).

Monumente Naturale

Pe raza comunei Roșia Montană se află doua situri geologice protejate, declarate monumente ale naturii: Piatra Corbului și Piatra Despicată.
Piatra Corbului se află în sudul comunei la aproximativ o oră de mers, pe versantul sudic al Dealului Cârnic.  Formațiunile ocrotite sunt iviri masive de andezite, ce au luat forma unei cetăți în ruine sau a capului unui corb, de unde și denumirea. Stâncile sunt supuse unui proces intens de modelare și dezagregare

În apropierea Pietrei Corbului, între Dealul Cârnic și Dealul Cetății se află altă formațiune geologică protejată, numită Piatra Despicată. Este formată dintr-o stâncă imensă, separată de sol și formată dintr-un tip de rocă nemaiîntâlnit prin acele locuri. Proveniența stâncii este necunoscută. Legenda spune că ar fi fost scăpată acolo de un uriaș ce o transporta pe brațe peste Munții Apuseni cu mii de ani în urmă.

Lacuri

Pentru separarea aurului de restul minereului s-au construit mori de apă numite „tăuri”. Majoritatea lor mai există și astăzi și nemaifiind utile scopului lor inițial, au fost amenajate pentru piscicultură, agrement și pescuit sportiv.

Tăul Mare este situat aproape de izvoarele văii Roșia, la o altitudine de 930 m. A fost construit în anul 1908 și a primit numele de Tăul Mare datorită întinderii lui pe o suprafață mai mare decât celelalte lacuri.

Tăul Cornei este situat la obârșia văii Corna, afluent direct al râului Abrud, la mică distanță de satul Corna, la altitudinea de 930 m. Tăul Cornei este unul din cele mai frumoase și mai vizitate tăuri din zonă.

Tăul Brazi este situat pe un afluent al văii Roșia, la mică distanță de Tăul Cornei la aceeași altitudine de 930 m. Se spune că lacul ar fi fost construit din ordinul Mariei Tereza. Lacul este înconjurat de o poiană cu vedere spre dealurile din împrejurimi și de o pădurice de brazi, de unde și denumirea.

Tăul Țarinii este cel mai înalt lac din bazinul Roșiei situat la o altitudine de aproape 1000 m în apropiere de Tăul Mare. Lacul este înconjurat de o țarini, de unde și denumirea, și de câteva case împrăștiate prin apropiere. 

 

Obiective Istorice

Biserica romano-catolică

Biserica Adormirea Maicii Domnului 

Casa parohială ortodoxă

Proiectele educaționale Roșia Montană Marathon

Copiii daci, familia Pachamama – educatia viitorului

Pachamama România lansează programul educațional ”Copiii daci, familia Pachamama – educația viitorului” un proiect-manifest pentru schimbarea/îmbunătățirea educației copiilor din societatea contemporană.

Tema proiectului a fost și este la fel de actuală și obligatorie ca întotdeauna. Educația în general, trăiește într-o eră a schimbărilor psihologice, sociale și profunde care sabotează aproape toate reperele istoriei. întăriți de convingeri și de conștientizarea că gândirea pozitivă este capabilă, pe termen lung, putem avansa acest proiect dedicat noii generații de copii.

Cunoașterea istoriei locului

De ce este importantă acest tip de cunoaștere? Pentru că ne ajută să înțelegem trecutul, care servește drept etalon al prezentului. Zona geografică în care se află astăzi România, a fost în urmă cu peste 10.000 de ani, vatra lumii, locul unde a început cu adevărat civilizaţia umană.

În cele din urmă, dacă vrem să știm de ce lumea de astăzi are această configurație, trebuie să ne întoarcem la istorie. Dar studiul istoriei are înainte de toate o mare valoare culturală: ne învață originile societăților și culturilor, ne conduce la cunoașterea rădăcinilor noastre, ne aduce mai aproape de o lume îndepărtată, dar oarecum familiară, cu care ne împărtășim moștenirea.

Invitația pe care o adresăm copiilor la Roșia Montană este și una de a intra în contact cu frumusețea naturală deosebită a locului și de a-i cunoaște istoria milenară.

Roșia Montană se remarcă prin peisaje spectaculoase și monumente naturale unice, dar și printr-o energie specială oferită de bogăția locului.

Prin intermediul evenimentului Roșia Montană Marathon, Școala Viitorului imaginează acest proiect educațional un loc de schimb cultural și relație între cei care locuiesc în Roșia Montană și cei care o vizitează: copiii, profesorii și familiile și desigur, oamenii din exterior.

Roșia Montană este locul care poate da naștere ideilor și aspirațiilor concrete pentru Școala Viitorului. Abia așteptăm să vă prezentăm noul proiect în perioada 1-4 Septembrie 2022, când ne regăsim în alergare în acest peisaj cultural minier, Roșia Montană reprezentând cel mai mare și relevant exemplu de minerit subteran aurifer din lume, datând din perioada ocupației romane a Daciei.